top of page
wie

{ voor wie }

In Nederland leeft 1 op de 11 kinderen in armoede. Zij kunnen minder goed meekomen met hun leeftijdsgenoten op het gebied van kennis, sociale vaardigheden en gezondheid. Hierdoor is de kans groter dat zij later zelf ook in armoede terecht komen.

 

Ouders en verzorgers die in armoede leven hebben de financiële middelen maar soms ook de kennis niet om hun kind te voorzien van een gezond ontbijt. Dit heeft effect op hun leerprestaties en zorgt voor gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Deze kinderen staan hierdoor al 1-0 achter. De gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen zijn fors. Om kansengelijkheid te bevorderen en om de gezondheidskloof tussen laag- en hoogopgeleide Nederlanders terug te dringen moet dit probleem worden aangepakt.

En dat kan door te starten bij de basis. Een goed en voedzaam ontbijt is nodig om kinderen de dag vol energie te kunnen laten beginnen. Kinderen zijn volop in ontwikkeling, zijn veel in beweging , doen de hele dag door indrukken op, én moeten zich ook nog eens goed kunnen concentreren. Wanneer kinderen niet ontbijten kunnen ze hier ook geen voedingsstoffen en energie uithalen. Kortom ze krijgen zo niet de kans om een maximale prestatie op school te leveren.

89c822bfe458b2c884848f4b7e489a37.jpg

Stichting Eerlijke Start
Gelijke kansen voor ieder kind.

Stichting Eerlijke Start/ heeft tot doel dat alle kinderen in Nederland die opgroeien in armoede de dag goed beginnen met een gezond ontbijt. Wij bieden een voedzaam ontbijt aan en geven voorlichtingsprogramma’s over het belang van gezonde voeding. We werken hierbij samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. 

{ wat }

Lunch box bag and food on color background.jpg

{ wat we doen }

Stichting Eerlijke Start heeft twee pijlers. Op de eerste plaats richten we ons op het aanbieden van een voedzaam ontbijt. Door kinderen die in armoede opgroeien te voorzien van een gezond en voedzaam ontbijt kan ieder kind met evenveel energie aan de schooldag beginnen. Zo start ieder kind in de meest letterlijke zin eerlijk. Dit doen we door hen wekelijks een ontbijttas aan te bieden.

 

Op de tweede plaats richten we ons op voorlichting voor kinderen, ouders en verzorgers over het belang van gezonde voeding. Zo geven we handvatten om kinderen een gezonde en goede start van de dag te geven. 

Gezond ontbijt voor kinderen

Kinderen zijn onze toekomst. In plaats van met een lege maag of een ongezond ontbijt naar school te gaan zorgt Stichting Eerlijke Start voor een gevarieerd en voedzaam ontbijt voor kinderen die thuis niet altijd een ontbijt krijgen. Om deze kinderen te bereiken werkt Stichting Eerlijke Start samen met het onderwijs. Samen met de scholen maakt Stichting Eerlijke Start een op maat gemaakt plan en voorzien we de kinderen van een voedzaam ontbijt. We helpen inmiddels zowel basis- als voortgezet onderwijs  en dat doen wij op verschillende manieren!

 

Zoals het organiseren van ontbijt op school, een gezonde schoollunch, schoolfruit of ontbijttassen zodat ouders zelf hun kind de hele week thuis kunnen voorzien van een gezond en voedzaam ontbijt. We starten met een aantal pilot weken om te kijken of het werkt. Merkt de school dat een aantal producten niet gegeten worden of juist favoriet zijn, of dat de vorm niet werkt? Dan passen we dit aan! Ook ondersteunen we scholen met het vinden van vrijwilligers.

Voorlichting voor ouders en kinderen

Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. Gemiddeld 1 op de 7 Nederlandse kinderen heeft overgewicht. In Amsterdam is dat zelfs 1 op de 5 kinderen. Steeds meer kinderen krijgen op jongere leeftijd diabetes en hebben grote kans op andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, leverkwalen, etc. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben vaker problemen met hun gezondheid. 

Het is erg belangrijk dat kinderen meer leren over hoe ze gezond kunnen eten. Het helpt de kinderen niet alleen met het leveren van betere schoolprestaties maar het voorkomt later ook chronische ziektes.

In samenwerking met het bedrijfsleven organiseren wij educatieve voedingslessen op scholen. Dit doen we door vrijwilligers uit het bedrijfsleven te mobiliseren om in de klas kinderen te helpen tijdens de educatieve voedingslessen. 

 

fact/
in Amsterdam heeft
1 op de 5 kinderen overgewicht

wat
met
e284aaa72ad5747e21ee72da57022be9.jpg

Vriend van de stichting/ wordt partner van Stichting Eerlijke Start en draag bij aan de toekomstkansen voor kinderen in armoede. Ieder kind verdient tenslotte een eerlijke kans.

{ met wie }

Om onze doelen te kunnen bereiken werkt Stichting Eerlijke Start samen met het onderwijs en het bedrijfsleven. Inmiddels werken we nauw samen met scholen in Amsterdam en breiden we ons ook verder uit in Nederland. Er zijn veel kinderen die we willen en moeten helpen en daar hebben we jullie steun en kennis hard bij nodig. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat ieder kind een eerlijke kans krijgt. Wat kan Stichting Eerlijke Start voor je bedrijf betekenen:

 

Je maakt impact: 

Als Vriend van Stichting Eerlijke Start maak je impact en kun je écht het verschil maken. Jouw organisatie werkt tevens mee aan 4 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's ): geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, ongelijkheid verminderen. Samen werken we aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen!

Wij geven invulling aan jullie MVO programma:

Naast financiële steun heb je de mogelijkheid om ook tijd te doneren. Samen komen we tot een impactprogramma, de tot stand gekomen projecten organiseren wij van A-Z. Help bijvoorbeeld met jullie medewerkers mee op school met het geven van educatieve voedingslessen. 

We zorgen voor medewerkers betrokkenheid: 

Door in teamverband deel te nemen aan onze projecten voelen de medewerkers zich meer verbonden aan het bedrijf. Vrijwilligerswerk heeft positief effect op arbeidsproductiviteit en zorgt voor een positief imago van het bedrijf.

{ doneer }

Vind jij ook dat ieder kind een ontbijt verdient? Help mee!

Zo help jij een kind met:

9 euro: 1 week ontbijt
36 euro: 1 maand ontbijt
90 euro: 10 weken ontbijt
369 euro: 1 jaar ontbijt

Of kies zelf je bedrag!

Wil je meer informatie over het doen van een eenmalige donatie, structureel doneren of een andere vorm van samenwerken? Ontdek wat we voor uw bedrijf of school kunnen betekenen. Neem contact met ons op via onderstaand formulier. 

Bedankt voor je bericht!

doneer
ons

{ over }

Inmiddels ben ik, Kristel ter Bruggen een aantal jaar werkzaam in de non-profit wereld waarin ik veel kennis en ervaring heb opgedaan. Hierbij werk ik nauw samen met bedrijven die maatschappelijk betrokken ondernemen.

 

Van het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten voor lokale bedrijven, het organiseren van Impact Days voor grote corporates, tot aan invulling geven aan CSR programma's.

 

Samen met verschillende bedrijven organiseerde ik o.a. maatschappelijke activiteiten voor kinderen uit focuswijken en hierbij kwam naar voren dat er een groot groeiend probleem is.  

773e531a-3eb5-43b3-a281-525d88ca6f49.JPG

Kinderen die zonder eten naar school gaan, kinderen die door ouders thuis worden gehouden van school omdat er geen eten is, kinderen die broodjes stelen om zo toch samen met klasgenootjes te kunnen lunchen, beschimmelde broodtrommeltjes.

Veel heb ik inmiddels gezien en gehoord. E
n hier moet verandering in komen. Zodoende ben ik gestart met Stichting Eerlijke Start. Want ieder kind verdient tenslotte eerlijke kans met een goede start van de dag.

Help je mee?

BESTUUR
Annemiek.jpeg
Screenshot_2021-09-13-13-56-51-06.jpg
Astrid.jpeg

Annemieke Putters
Voorzitter


 

Wijnand Bakker
Secretaris

{ contact }

Stichting Eerlijke Start

Van Zeggelaarstraat 12
1035 VD Amsterdam

 

info@stichtingeerlijkestart.nl

+31(0)652447851 

 

RSIN  

862988019

KVK  

83784098

BTW

NL862988019B01

 

REKNR 

NL09 INGB 0008 5539 97

t.n.v Stichting Eerlijke Start

ANBI

Stichting Eerlijke Start is aangewezen als algemeen nut beogende instelling, een zogenaamde ANBI. Stichting Eerlijke Start heeft geen winstoogmerk.
​Meer informatie vindt u in ons beleidsplan. Onze donateurs genieten fiscale voordelen.
Lees 
hier meer over de voordelen.

  • LinkedIn
  • Instagram
waar

Astrid Wassenaar
Penningmeester

 

Logo_Stichting_Eerlijke_Start.png
bottom of page